Kategorie

Zaburzenia behawioralne i emocjonalne oraz ich korelaty u osób dorosłych z lekką niepełnosprawnością intelektualną


  • W magazynie: 10 szt.
  • Dostępność: Jest
  • Producent: Wydawnictwa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • Cena: 42,00 zł
  • Poleć produkt
Autor: Ewa Zasępa

Zaburzenia zachowania i związane z nimi reakcje emocjonalne mogą stanowić dość częste i niełatwe do oceny przeszkody w integracji i przystosowaniu społecznym. Dr Zasępa uwzględniła najbardziej wartościowe źródła w swej pracy, dokonując ich krytycznej analizy i starając się dotrzeć do tych danych, które mogą stanowić podstawę podjętych przez nią badań. Przygotowała obszerny program badań, starając się uchwycić najbardziej istotne komponenty mające znaczenie dla prawidłowej oceny wspomnianych wyżej przejawów nieprzystosowania, a tym samym zdrowia psychicznego, jakie można oceniać za pomocą odpowiednio dobranych narzędzi. [...] Praca wyróżnia się wielostronnością, bogactwem informacji w niej zawartych, nieprzeciętnie wysokim poziomem analizy ilościowej zebranych wyników. Podane w niej informacje, interpretacje, dyskusje i porównania z poglądami innych badaczy inspirują do dalszych poszukiwań badawczych.
Z recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Gałkowskiego

Książka [...] stanowi interesującą i oryginalną pracę badawczą, poszerzając, a czasami wręcz rewolucjonizując naszą wiedzę o funkcjonowaniu psychospołecznym osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Wskazuje na umiejętność zaplanowania przez autorkę samodzielnego, poprawnego metodologicznie badania, opartego na dogłębnej znajomości obecnego stanu wiedzy w interesującej ją dziedzinie oraz umiejętność przedyskutowania osiągniętych wyników i rzetelnego wyciągnięcia wniosków. [...] Reasumując, książka Ewy Zasępy jest niezwykle cenną lekturą zarówno dla studentów psychologii, medycyny, pedagogiki, jak i lekarzy, psychologów, pedagogów.
Z recenzji prof. dr. hab. med. Tomasza Wolańczyka