Kategorie

Wyzwania współczesnej edukacji przedszkolnej


  • W magazynie: 0 szt.
  • Dostępność: Dostępny w ciągu 14 dni
  • Producent: Wydawnictwa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • Cena: 29,00 zł
  • Poleć produkt

Marta Kotarba-Kańczugowska

Współcześnie dyskurs na temat edukacji małego dziecka przybiera na sile. Rozwój cywilizacji,
członkowstwo Polski w Unii Europejskiej, zmiany w funkcjonowaniu rodziny, reformy oświatowe,
nowe wytyczne programowe, mediatyzacja procesu kształcenia – to wszystko problematyzuje
wczesną edukację i opiekę nad dzieckiem nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Próby sprostania
pojawiającym się trudnościom bywają nieefektywne. Istnieje więc potrzeba poszukiwania rozwiązań,
które kreowałyby nowe konteksty dla wychowania przedszkolnego.(...)
Publikacja adresowana jest zarówno do studentów, jak i nauczycieli wychowania przedszkolnego,
do pracowników nauki oraz decydentów oświatowych. Zebrane w książce teksty dotyczą obszarów
tematycznych, które potrzebują obudowy teoretycznej oraz eksploracji empirycznej. Poruszana
problematyka oscyluje na styku teorii i praktyki oświatowej. Wielokrotnie – podczas dyskusji
na temat doboru artykułów do tomu – powracała konkluzja, że pedagogika (a w szczególności
pedagogika przedszkolna czy wczesnoszkolna) powinna realizować zadania badawcze, uwzględniając
poprawę jakości edukacji w Polsce. Mając świadomość, że podjęty głos w dyskusji stanowi zaledwie
niewielki wkład do toczącej się debaty na temat kształtu wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem w
Polsce, chciano wskazać kierunek, w którym zmiany edukacyjne powinny się toczyć.

ze Wstępu

Zeszyty naukowe Forum Młodych Pedagogów. Zeszyt 20. O poszukiwaniu, poznawaniu i tworzeniu samego siebie. Perspektywa teoretyczna i empiryczna
30,00 zł
ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE SZANSĄ NA SAMODZIELNOŚĆ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
30,00 zł
ZASOBY OSOBISTE A OCZEKIWANIA ZDROWOTNE POLSKICH SENIORÓW
35,00 zł
Zaburzenia behawioralne i emocjonalne oraz ich korelaty u osób dorosłych z lekką niepełnosprawnością intelektualną
42,00 zł
Wybrane problemy demokracji i podmiotowości.
28,00 zł
Współczesne uwarunkowania i wzory procesów resocjalizacji, reintegracji, inkluzji
59,00 zł