Kategorie

Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu


 • W magazynie: 1 szt.
 • Dostępność: Jest
 • Producent: Bliżej przedszkola
 • Cena: 64,90 zł
 • Poleć produkt
Publikacja Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu pod red. prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej zawiera wiedzę stanowiącą bazę dla wszystkich zakresów działalności pedagogicznych. W książce znajdują się nowe i mało znane informacje o skutecznych sposobach kierowania uczeniem się starszych przedszkolaków, o których powinien wiedzieć każdy świadomy nauczyciel i rodzic.

Książka o skutecznej edukacji dzieci dla nauczycieli i dla rodziców starszych przedszkolaków

W jaki sposób osiągnąć dobre efekty wychowawcze i prowokować dorosłych do kierowania w mądry sposób edukacją dzieci?

Nie wystarczy wiedzieć, jakie zabawy i sytuacje zadaniowe należy organizować starszym przedszkolakom, lecz trzeba mieć świadomość, jakie są ich możliwości umysłowe. Publikacja Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu pod red. prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej zawiera wiedzę stanowiącą bazę dla wszystkich zakresów działalności pedagogicznych. W książce znajdują się nowe i mało znane informacje o skutecznych sposobach kierowania uczeniem się starszych przedszkolaków, o których powinien wiedzieć każdy świadomy nauczyciel i rodzic.

To ponad 400-stronicowa skarbnica praktycznej wiedzy, w której znajdziemy gotowe odpowiedzi na zagadnienia:

Wprowadzenie do edukacji domowej i przedszkolnej starszych przedszkolaków:
 •     Relacje pomiędzy edukacją domową, przedszkolną i szkolną
 •     Nowe sposoby kierowania procesem uczenia się dzieci
 •     Organizacja procesu uczenia się
 •     Konstruowanie autorskich programów wychowania przedszkolnego

 Edukacja starszych przedszkolaków w domu i w przedszkolu:
 •     Kształtowanie u dzieci zdolności do rozróżniania dobra od zła
 •     Wychowanie społeczne dzieci
 •     Dbałość o rozwój mowy
 •     Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych
 •     Kształtowanie u dzieci umiejętności samoobsługowych
 •     Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznych dzieci
 •     Wdrażanie starszych przedszkolaków do dbałości o bezpieczeństwo
 •     Wychowanie przez sztukę
 •     Wychowanie techniczne
 •     Edukacja przyrodnicza
 •     Wielostronne kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania
 •     Wspomaganie rozwoju umysłowego starszych przedszkolaków
 •     wraz z edukacją matematyczną
 •     Wychowanie rodzinne i obywatelskie
 •     Niektóre problemy przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole
 •     Dbałość o pozytywny wizerunek szkoły
 •     Rozsądnie i merytorycznie o obniżeniu obowiązku rozpoczynania nauki  szkolnej oraz odroczeniu z obowiązku szkolnego niektórych dzieci

„(…) Książkę tę – z jednej strony – należy traktować jako kontynuację cyklu publikacji prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej, rozszerzających wiedzę rodziców i nauczycieli o tym, jakie są prawidłowości rozwojowe, dlaczego, w jaki sposób i w oparciu o jakie założenia koncepcyjne należy wspierać dzieci w rozwoju, wychowaniu i edukacji. Z drugiej zaś strony, jest to książka różniąca się od wcześniejszych, gdyż jako jedna z pierwszych bezpośrednio nawiązuje do Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r.). Stąd też wynika jej oryginalność, wyjątkowość i aktualność. To nie tylko kompendium wiedzy, ale – należy przypuszczać, że stanie się również kanonem literatury przedszkolnej. (…) Łączy bowiem wielką erudycję i doświadczenie pedagogiczne z niezwykłą wrażliwością i niespotykaną wręcz umiejętnością kontaktu z czytelnikiem”.

Fragment recenzji dr hab., prof. Ewy M. Kuleszy
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
ŁATWIEJSZE SZLACZKI ŁAŃCUCHOWE
11,00 zł
11,55 zł
Łatwe rysowanie Jak narysować zwierzęta, drzewa, portrety, postać człowieka
29,90 zł
Żywioły w literaturze dziecięcej Woda
44,90 zł
ZWIERZACZKI I SZLACZKI - Ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę piszącą
14,00 zł
ZWARIOWANE LABIRYNTY NIE TYLKO DLA DZIECI 50 ścieralnych kart w formacie A3 i A4
34,00 zł
36,00 zł