Kategorie

Rada szkoły - między ideą a społeczną praktyką


  • W magazynie: 1 szt.
  • Dostępność: Jest
  • Producent: Wydawnictwa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • Cena: 22,00 zł
  • Poleć produkt
Autor: Gozdowska Elżbieta, Uryga Danuta
ISBN: 978-83-62828-95-1
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 200
Oprawa: Miękka
Dodatki:

Książka poświęcona jest problematyce funkcjonowania w szkołach organów społecznych będących przejawem samorządności i wspólnotowości w polskiej oświacie. Monografia pokazuje sposoby powstawania, intensywności działania rady szkoły, autentyczność uczestnictwa reprezentantów tych organów, sukcesy i problemy.

Z wyników badań przedstawionych w książce mogą skorzystać osoby związane z samorządem terytorialnym, pełniącym rolę organu prowadzącego dla szkół publicznych. Publikacja może się również przysłużyć organom nadzoru pedagogicznego i władzom oświatowym na szczeblu ministerialnym, poszukującym odpowiedzi na pytanie o istotę, charakter, fazę i jakość procesu uspołecznienia polskich szkół.

Elżbieta Gozdowska, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (IBE 2004). Autorka książki Uwarunkowania samorządowej polityki edukacyjnej w opinii lokalnych decydentów (2012) oraz artykułów poświęconych m.in. problematyce zarządzania polską szkołą publiczną. Od 2005 roku współpracuje z Akademią Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej.

Danuta Uryga, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (UJ 2002). Autorka monografii „Mała szkoła” w środowisku wiejskim. Socjopedagogiczne studium obywatelskich inicjatyw (2013) oraz artykułów z zakresu polityki oświatowej i pedagogiki społecznej. Od 2003 roku pracownik Katedry Polityki Edukacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
Zeszyty naukowe Forum Młodych Pedagogów. Zeszyt 20. O poszukiwaniu, poznawaniu i tworzeniu samego siebie. Perspektywa teoretyczna i empiryczna
30,00 zł
ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE SZANSĄ NA SAMODZIELNOŚĆ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
30,00 zł
ZASOBY OSOBISTE A OCZEKIWANIA ZDROWOTNE POLSKICH SENIORÓW
35,00 zł
Zaburzenia behawioralne i emocjonalne oraz ich korelaty u osób dorosłych z lekką niepełnosprawnością intelektualną
42,00 zł
Wyzwania współczesnej edukacji przedszkolnej
29,00 zł
Wybrane problemy demokracji i podmiotowości.
28,00 zł