Kategorie

Nauczyciele i rodzice Komunikacja Relacja Współpraca


  • W magazynie: 1 szt.
  • Dostępność: Jest
  • Producent: Wydawnictwa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • Cena: 29,00 zł
  • Poleć produkt
Autor: Łukasiewicz-Wieleba Joanna
ISBN: 978-83-62828-97-5
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 200
Oprawa: Miękka
Dodatki:

Budowanie współpracy i zaufania pomiędzy nauczycielami i rodzicami rozpoczyna się na wczesnych etapach edukacji – w przedszkolu i w początkowych klasach szkoły podstawowej. Rodzice uczą się wtedy, które ich zachowania są pożądane przez nauczycieli, jaki stopień zaangażowania wymagany, jakie postawy oczekiwane. Z kolei na nauczycielach edukacji wczesnoszkolnej spoczywa obowiązek i konieczność wdrożenia rodziców do współpracy ze szkołą. Od ich nastawienia i umiejętności zależy, w jaki sposób rodzice będą postrzegali szkołę i swoje w niej miejsce.

Nauczyciele, szczególnie początkujący, nie zawsze mają świadomość spoczywającej na nich odpowiedzialności. Koncentrowanie się na procesie dydaktycznym oraz uczniu, z wyłączeniem jego rodziców, niesie wiele niebezpieczeństw i frustracji w skutecznym realizowaniu zadań pedagoga. Dlatego celem tej publikacji stało się przybliżenie Czytelnikowi czynników, które kształtują w początkowym okresie edukacji dziecka jakość i zakres relacji pomiędzy nauczycielami i rodzicami, wskazanie trudności i możliwości, które niesie ze sobą współpraca tych dwóch podmiotów oraz zwrócenie uwagi na potrzeby, oczekiwania i ograniczenia dotyczące komunikacji, relacji i współdziałania omawianych partnerów. Prezentowana publikacja jest próbą konfrontacji trzech perspektyw – naukowej, związanej z refleksyjnym śledzeniem dostępnej literatury, badań i widocznych w nich tendencji; badawczej, ukierunkowanej na stawianie pytań dotyczących kontaktów nauczycieli i rodziców i szukanie odpowiedzi na nie oraz praktycznej – ujawnianej przez nauczycieli i pedagogów, którzy w swojej pracy mieli wiele różnorodnych doświadczeń z rodzicami swoich uczniów.
           
Książka jest kierowana głównie do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz studentów pedagogiki, lecz może także wzbudzić zainteresowanie rodziców, próbujących poznać i zrozumieć czynniki oddziałujące na ich kontakty z nauczycielami dziecka.