Kategorie

Aspiracje i cele życiowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie


  • W magazynie: 1 szt.
  • Dostępność: Jest
  • Producent: Wydawnictwa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • Cena: 29,00 zł
  • Poleć produkt
Autor: Moleda Joanna
ISBN: 978-83-64953-01-9
Rok wydania: 2015
Liczba stron:
Oprawa: Miękka
Dodatki:

Wśród wielu czynników warunkujących aktywność człowieka ważną rolę odgrywają aspiracje – deklarowane pragnienia, dotyczące realizacji określonych wartości w dostępnych warunkach.

Plany życiowe jednostki koncentrują się najczęściej wokół takich sfer życia jak: szczęście rodzinne, ukończenie szkoły, zdobycie kwalifikacji zawodowych i pracy. Niektóre z tych planów pozostaną tylko marzeniem, inne zostaną zweryfikowane przez doświadczenia jednostki. Jednakże niezależnie od stopnia ich realizmu, muszą być uświadomione i sformułowane, aby miały szansę spełnienia.

Celem prezentowanych w publikacji badań własnych była analiza planów życiowych młodzieży nieprzystosowanej społecznie oraz próba oceny wybranych czynników indywidualnych i społecznych: predyspozycji (fizycznych i intelektualnych), transmisji pokoleniowej wzorców życiowych, karier (rodziców, krewnych), wzorów środowiskowych, potrzeb i pragnień, samooceny, osobistych standardów ewaluatywnych, edukacji i wspomagania rozwoju.

Autorka zdecydowała się zbadać postrzeganie własnej przyszłości przez młodzież, której szanse rozwojowe zostały mocno ograniczone zarówno przez działania własne, jak i otoczenie, w którym dorastała. […] W tego typu badaniach niezwykle ważna jest ocena własnej wartości oraz poczucie sensu życia , które to zmienne w istotny sposób modyfikują wspomniane wcześniej wyniki i tłumaczą wiele wyborów dokonanych przez badanych.

Z recenzji wydawniczej dr hab., prof. WŚ Ireny Pospiszyl

Należy wyrazić nadzieję, że zawarte w książce przemyślenia i ustalenia będą inspirowały różne podmioty do podejmowania twórczych, racjonalnych i przemyślanych działań na rzecz doskonalenia procesu resocjalizacji młodzieży nieprzystosowanej społecznie z uwzględnieniem jej godności i podmiotowości.

Z recenzji wydawniczej dr hab., prof. APS Andrzeja Giryńskiego